Pořízení referentského - dodávkového vozidla

Pořízení referentského - dodávkového vozidla

30.9.2017

Pro zvýšení flexibility dodávek zákazníkům bylo zakoupeno dodávkové vozidlo.

Toto referentské vozidlo je zároveň využíváno k přepravě lisovacích forem.

Zpět