Kvalita

Kvalita

Politika jakosti

Společnost AMETYST MORAVIA, s.r.o. je zaměřena na uspokojování potřeb zákazníků a to v oblasti vstřikování termoplastových dílů, povrchové úpravy kovením ve vakuu a montážní operace na linkách a jednoúčelových strojích a zařízeních.

Vedení firmy vyhlašuje tuto firemní politiku:

  1. Jde nám o výrazné a spolehlivé postavené společnosti na trhu, poskytující zákazníkům kvalitní výrobky, které plní jejich očekávání. Naši zaměstnanci jsou o požadavcích zákazníku vždy informováni. Chceme spokojené zákazníky, proto jejich spokojenost pravidelně hodnotíme a analyzujeme.
  2. Vedení firmy je příkladem pro ostatní zaměstnance v oddanosti k firmě, pracovní výkonnosti, morálce a plnění platné legislativy. Zajišťuje také zdroje a podmínky pro plnění stanovených firemních cílů.
  3. Efektivní komunikací, rozvojem individuálních znalostí a dovedností zaměstnanců firma dosahuje aktivní účasti všech zaměstnanců. Každý zná svůj pracovní rozsah a může svou práci dělat přesně, včas a napoprvé.
  4. Majitel firmy se osobně zavazuje k plnění požadavků systému managementu jakosti a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti.
  5. Udržování systému managementu jakosti nám umožňuje identifikovat, řídit a rozvíjet firemní procesy a činnosti. Provádíme pravidelné vyhodnocování dosaženého výkonu systému managementu jakosti i jeho procesů.
  6. Při spolupráci s dodavateli a partnery zdůrazňujeme požadavek kvality a spolehlivosti, dodržování právních a legislativních norem a předpisů platných v České republice a v souladu s legislativou EU.
  7. Zavazujeme se řídit pravidly chování dle „Etického kodexu“ firmy součástí kterého jsou opatření v oblasti protikorupční.

Tato firemní politika je přijata a podporována vedením společnosti AMETYST MORAVIA, s.r.o. a je závazná pro všechny zaměstnance a je v celé firmě zřetelně komunikována.

Certifikáty

Společnost AMETYST MORAVIA, s.r.o. v roce 2018 úspěšně zavedla a udržuje systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016. Zavedený a funkční systém řízení kvality zajišťuje našim zákazníkům vysokou kvalitu služeb s důrazem na spokojenost zákazníka a stálé zlepšování. Díky zavedenému systému řízení kvality poskytujeme našim zákazníkům garanci služeb v souladu s naší firemní politikou. Do budoucna je naším cílem nejen certifikaci znovu obhájit, ale hlavně udržet vysokou úroveň poskytovaných služeb.