3D měření - Mitutoyo

3D měření

Na zakázku provádíme 3D měření dílů na souřadnicovém stroji Mitutoyo Crysta-Apex S574 podle dodané výkresové dokumentace. Lze provést i porovnání dílu s 3D CAD modelem všech běžných datových formátů. Výstup měření je formou protokolu v grafickém, textovém, nebo kombinovaném formátu, dle přání zákazníka. Měříme výrobky a díly strojírenského, automobilového, všeobecného průmyslu, plastové a gumárenské výrobky.

1. Souřadnicové měření

Kompletní změření dílu měření geometrických parametrů (vzdálenost, průměr, úhel), porovnání geometrických parametrů (přímost, rovinnost, kruhovitost, souosost, soustřednost, rovnoběžnost, kolmost, úkos, symetrie, rzivost), vyhodnocení tolerancí. Měření se provádí ve velmi přesném CNC režimu.

2. Měření porovnáním s modelem

Měření součástí obecných tvarů, které neobsahují geometrické tvary, jako jsou např. výlisky, odlitky. Měření součástí, obsahujících geometrické tvary, např. výlisky, obrobené součásti. Měření porovnáním s modelem je velmi přesné měření tvarů, které jsou jiným způsobem nezměřitelné. Při měření se vychází z 3D matematického modelu CAD. Změřený bod dílu je posouzen s ideálním bodem na modelu a přístroj vyhodnotí odchylku.