Montáž plastových dílců

Montáž plastových dílců

Provádíme jednoduché i složitější montážní operace, za použití jednoúčelových strojů a zařízení. Jedna z největších montážních operací byla výroba hydrokorektorů, která byla v roce 2016 ukončena.