Jednokomponentní a dvoukomponentní vstřikování plastu

Jednokomponentní a dvoukomponentní vstřikování plastu

Základním materiál pro výrobu z plastů je plastová hmota, která je v podobě granulátu pomocí nasávačů přepravována z transportních obalů do násypek umístěných v horní části vstřikovacího lisu. Nasátí materiálu do násypek vstřikolisů předchází sušení granulátu. Připravený granulát je následně odebírán pomocí šneku, umístěném v plastifikační komoře. V plastifikační komoře je materiál taven pomocí indukčních topných těles. Tavenina je následně pomalými otáčkami šneku zhomogenizována a roztavený plast je při vysokých tlacích vstřikován, tzv. laminárním tokem do lisovací formy. Vstřiknutá plastová hmota je následně stabilizována a ochlazována chladícím systémem. Po stabilizaci plastového výrobku je forma otevřena a plastový díl je vyjmut. Po opětovném uzavření vstřikolisovací formy se cyklus vstřiku opakuje.

Probíhá shodně jako u jednokomponentu, avšak technologie dvoukomponentního vstřikování umožňuje na jednom výlisku kombinovat dva druhy materiálu nebo dvě barvy jednoho druhu plastu. Technologie dvoukomponentního vstřikování se liší od klasického vstřikování tím, že ke vstřikovací formě jsou připojeny dvě vstřikovací jednotky.