Technologie

Technologie

Ve společnosti funguje 11 vstřikolisů o uzavírací síle od 50 do 330 tun značek ARBURG, ENGEL A BATTENFELD z toho 3 lisy jsou dvoukomponentní, s robotizovaným pracovištěm.

 1. Jednokomponentní vstřikování - základní materiál pro výrobu z plastů je plastová hmota, která je v podobě granulátu pomocí nasávačů přepravována z transportních obalů do násypek umístěných v horní části vstřikovacího lisu. Nasátí materiálu do násypek vstřikolisů předchází sušení granulátu. Připravený granulát je následně odebírán pomocí šneku, umístěném v plastifikační komoře. V plastifikační komoře je materiál taven pomocí indukčních topných těles. Tavenina je následně pomalými otáčkami šneku zhomogenizována a roztavený plast je při vysokých tlacích vstřikován, tzv. laminárním tokem do lisovací formy. Vstřiknutá plastová hmota je následně stabilizována a ochlazována chladícím systémem. Po stabilizaci plastového výrobku je forma otevřena a plastový díl je vyjmut. Po opětovném uzavření vstřikolisovací formy se cyklus vstřiku opakuje.
 2. Dvoukomponentní vstřikování – probíhá shodně jako u jednokomponentu, avšak technologie dvoukomponentního vstřikování umožňuje na jednom výlisku kombinovat dva druhy materiálu nebo dvě barvy jednoho druhu plastu. Technologie dvoukomponentního vstřikování se liší od klasického vstřikování tím, že ke vstřikovací formě jsou připojeny dvě vstřikovací jednotky.

TECHNICKÉ PARAMETRY VSTŘIKOLISŮ

 

 

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY:

 • ABS
 • PA66
 • PA6
 • PP
 • PPTH
 • PC
 • PMMA
 • POM
 • Soft PVC
 • LDPE
 • TPE/SBS
 • TPE
 • TPV

DODAVATELÉ MATERIÁLU:

 • ALBIS PLASTIC CR s. r. o.
 • BRENNTAG CR s. r. o.
 • HSH CHEMIE s. r. o.
 • POLYKEMI spol. s.r.o.
 • POLY ONE ČR, s.r.o.
 • Radka spol. s. r. o.
 • REMARKPLAST s. r. o.
 • VARROC LIGHTING SYSTEMS, s. r. o.
 • PLASTOPLAN, s. r. o.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – KOVENÍM - NAPAŘENÍM HLINÍKU VE VAKUU

Jedná se o inovativní technologii nanášení hliníkového povlaku fyzikální cestou, formou napařování ve velmi vysokém vakuu. Jde o ekologický proces bez použití chemikálií. Tato technologie dalece předbíhá stávající používané povrchové úpravy jak z hlediska produktivity, ekonomiky, tak hlavně z hlediska ekologického. Společnost vyrábí na dvou kovících zařízeních:

Heraeus A 1400 H a CompactMet Gen III výrobce Bühler

BÜHLER CompactMet GEN III

Jedná se o kovicí zařízení, které bylo zakoupeno v roce 2017. CompactMET – GEN III je plně funkční odpařovací systém pro odpařování ve vysokém vakuu vhodný pro kovení reflektoru automobilu hliníkem, vhodný pro vytváření odpařené vrstvy na plastu, umožňující otáčení výrobků při pokovení pro rovnoměrné nanesení pokovovací vrstvy. Pohon planetárního otáčení (alespoň pro dva upínače) pokovovaných výrobků je zajištěn třífázovým motorem s frekvenčním plynule nastavitelným měničem otáček. Vakuová komora vyrobena z nerezu s vyjímatelnými krycími vložkami a s průzorem pro vizuální kontrolu pokovení. Stroj je řízen vlastním řídícím systémem včetně dodávky PC a příslušného software.

HERAEUS

Kovicí zařízení HERAEUS 1400 používáme na vakuové napařování vrstev na parabolické odražeče a dílce z plastové hmoty.

Lze na zařízení HERAEUS 1400 provádět dvěma technologiemi po nastavení rozdílných programů na ovládacím panelu:

 • a) technologie napařování Al
 • b) technologie napařování Al - Plasil

Jednotlivé vrstvy mají následující funkci:

 • a) Hliník vytváří odrazovou plochu s vysokou reflexí nad 83%. Vzhledem k jeho nedostatečné korozivní odolnosti je nutno reflexní vrstvu chránit proti agresivnímu působení vlhkosti, plynů a chemikálií působících při provozu vozidel.
 • b) Siloxanová vrstva plasilu se vytváří polymerací na povrchu hliníku ve VN výboji. Vzniklý polymér odpuzuje vodu a je odolný vůči agresivnímu vlivu prostředí. Mechanická odolnost polymeru je minimální.

KATALOG KOVENÝCH VÝROBKŮ: