JAKOŚĆ

Jakość

POLITYKA JAKOŚCI

Firma AMETYST MORAVIA, s.r.o. koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb klientów poprzez produkcję elementów termoplastycznych procesem wtryskowym, metalizację próżniową i montaż na liniach montażowych oraz na maszynach jednofunkcyjnych.

Kierownictwo firmy ogłasza następującą politykę jakości:

  1. Dążymy do utrzymania silnej i niezawodnej pozycji na rynku, dostarczając klientom wysokiej jakości produktów, które spełniają ich oczekiwania. Nasi pracownicy są zawsze informowani o wymaganiach klienta. Chcemy zadowolonych klientów, dlatego regularnie oceniamy i analizujemy ich satysfakcję.
  2. Zarząd Spółki jest przykładem dla innych pracowników w poświęceniu dla firmy, wydajności pracy, morale i przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa. Zapewnia także zasoby i warunki do realizacji ustalonych celów korporacyjnych.
  3. Wszyscy pracownicy firmy uczestniczą w skutecznej komunikacji, rozwoju indywidualnej wiedzy i umiejętności. Każdy zna swój zakres pracy i może wykonać swoją pracę dokładnie i w wyznaczonym terminie, nawet gdy wykonuje daną czynność po raz pierwszy.
  4. Właściciel firmy jest osobiście zaangażowany w wypełnianie wymagań systemu zarządzania jakością oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności.
  5. Utrzymanie systemu zarządzania jakością pozwala nam identyfikować, zarządzać i rozwijać procesy biznesowe. Wykonujemy regularne oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i jego procesów.
  6. We współpracy z dostawcami i partnerami podkreślamy wymóg jakości i niezawodności, zgodnie z normami prawnymi i regulacjami obowiązującymi w Republice Czeskiej i zgodnie z przepisami UE.

Polityka firmy jest przyjęta i wspierana przez Zarząd Ametyst Moravia, Ltd., jest wiążąca dla wszystkich pracowników i wyraźnie komunikowana całej firmie.

CERTIFIKATY

Firma AMETYST MORAVIA, s.r.o. w 2007 roku z powodzeniem wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodnie z ČSN EN ISO 9001: 2009. Ugruntowany i funkcjonalny system zarządzania jakością zapewnia naszym klientom wysoką jakość usług, z naciskiem na satysfakcję klienta i ciągłą poprawę. Dzięki ustalonemu systemowi zarządzania jakością zapewniamy naszym klientom gwarancję usług zgodnie z naszą polityką firmy. W przyszłości naszym celem jest nie tylko przywrócenie certyfikacji, ale także utrzymanie wysokiego poziomu obsługi.