KONTROLA WYMIARÓW 3D

KONTROLA WYMIARÓW 3D

Na życzenie wykonujemy kontrolę wymiarów 3D na maszynie do pomiaru współrzędnych MitutoyoCrysta-Apex S574 zgodnie z dołączoną dokumentacją danego elementu. Można także porównać wymiary badanej części z modelem CAD 3D we wszystkich popularnych formatach danych. Wyniki pomiarów podawane są w formacie graficznym, tekstowym lub łączonym, zgodnie z życzeniem klienta. Mierzymy produkty i części do przemysłu inżynieryjnego, samochodowego, ogólnego, plastycznego i gumowego.

1. POMIARY W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH

Kompletny pomiar parametrów geometrycznych (odległość, średnica, kąt), porównanie parametrów geometrycznych (prostoliniowość, płaskość, okrągłość, symetria, równoległość, prostopadłość, skos, symetria). Pomiar wykonywany jest w bardzo precyzyjnym trybie CNC.

2. POMIAR WEDŁUG MODELU

Pomiary części o kształtach ogólnych, które zawierają kształty geometryczne, takie jak kształtki lub odlewy. Pomiar wykonywany jest poprzez precyzyjne porównanie kształtu badanego elementu z modelem, którego nie można wykonać w inny sposób. Pomiar jest oparty na matematycznym modelu CAD 3D. Mierzony punkt elementu jest porównywany z punktem modelu, a urządzenie ocenia odchylenie.