SPAWANIE DETALI Z TWORZYW SZTUCZNYCH ULTRADŹWIĘKIEM

SPAWANIE DETALI Z TWORZYW SZTUCZNYCH ULTRADŹWIĘKIEM

Jest to technologia umożliwiająca tworzenie trwałego połączenia między termoplastami, materiałami kompozytowymi i innymi materiałami, wykorzystując oscylującą energię ultradźwiękową w miejscach wiązania.

Poprzez spawanie ultradźwiękowe tworzyw sztucznych, złącze jest tworzone przez prostopadłe działanie oscylacji ultradźwiękowych w płaszczyźnie złącza, z równoczesnym zwiększaniem siły nacisku. Wpływ ciepła generowanego przez tarcie na powierzchni styku oraz energię ultradźwiękową w miejscu spawania powoduje najpierw zmiękczenie, a następnie topienie (a tym samym mieszanie) materiałów stykowych, aż powstanie trwałe połączenie. Siła docisku jest stosowana po zakończeniu oscylacji ultradźwiękowej, tak że połączenie przechodzi do stanu stałego. Całkowity czas spawania jest krótki, zwykle nie przekracza 2-3 s.